Απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ερώτηση της Έφης Γεωργοπούλου – Σαλτάρη με θέμα  «Άμεση παράδοση του τμήματος Λιναριά – Λούβρο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας στην κυκλοφορία – Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία – Πύργος»

 

          Μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη για το θέμα της ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία – Πύργος και την παράδοση του τμήματος Λιναριά – Λούβρο προς τους αρμόδιους Υπουργούς, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  απάντησε τα εξής:

«Στον προαναφερθέντα οδικό άξονα, που ανήκει και στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο, έχουν βελτιωθεί τα περισσότερα οδικά τμήματά του, ενώ βρίσκονται υπό εξέλιξη 2 συμβάσεις μελετών που αφορούν στα υποτμήματα και χρηματοδοτούνται πλέον από τη ΣΑΜ071 (Εθνικοί Πόροι), ενάριθμο έργο: 2014ΣΜ0710005.

Α) ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: α) ΛΟΥΒΡΟ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΗΡΑΙΑΣ (16 χλμ.) και β) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (1,5χλμ.)

Προϋπολογισμός Μελετών: 1.643.284 € (και επιπλέον 734.401 € για γεωτεχνικές έρευνες στα πλαίσια παράλληλης σύμβασης)

Σύμβαση: 28-8-2007

Όσον  αφορά το υποτμήμα (α) μέχρι σήμερα:

Έχουν εγκριθεί όλες οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες ( οδοποιίας, περιβαλλοντικές, υδραυλικών, προμελέτες τεχνικών, κτηματολόγιο κλπ.). Σε ότι αφορά τη Μ.Π.Ε., έχει εγκριθεί στο πλαίσιο  παλαιότερης σύμβασης και ανανεώθηκε μέχρι το τέλος του 2025. Η τυπική διατομή έχει καθοριστεί στα 11,0μ.

Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής για το  (α) υποτμήμα  είναι -134εκ. € με ΓΕ, ΟΕ, ΦΠΑ, απαλλοτριώσεις (-10%) και αρχαιολογία – μετατοπίσεις (-5%).

 Όσον  αφορά το υποτμήμα (β) Παράκαμψης Σταυροδρομίου μέχρι σήμερα:

Έχει εγκριθεί το σύνολο του αντικειμένου των μελετών, εκτός του κτηματολογίου (που έχει υποβληθεί και εκκρεμεί προς έγκριση). Η τυπική διατομή έχει καθοριστεί στα 11,0μ.

Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής για το (β) υποτμήμα  είναι  -17 εκ. € με ΓΕ, ΟΕ, ΦΠΑ, απαλλοτριώσεις (- 10%) αι αρχαιολογία – μετατοπίσεις ΟΚΩ κλπ. 9-5%).

Β) ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ  ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ» (συνολικό μήκος: ~ 20 χλμ.)

Προϋπολογισμός: Αρχικός: 2.286.242 € (και επιπλέον 840.213 € για γεωτεχνικές έρευνες στα πλαίσια παράλληλης σύμβασης)

Σύμβαση: 26-6-2009

Συγκριτικός Πίνακας (εγκεκριμένος-3/8/2015): 2.352.751 €

Αρχικά, υποβλήθηκαν λύσεις που προέβλεπαν τη διέλευση από τον οικισμό των Λαγκαδίων με σήραγγα L~1.100 μ. Στη συνέχεια, μετά από οδηγίες της Υπηρεσίας, εξετάστηκε εναλλακτική λύση βόρεια του οικισμού Λαγκαδίων (Ευρεία Παράκαμψη Λαγκαδίων).

Η νέα χάραξη απομακρύνεται από τον παραδοσιακό οικισμό Λαγκαδίων. Το μήκος της είναι περίπου 20 χλμ αντί 13 χλμ των αρχικά προτεινόμενων λύσεων, το δε κόστος της ανέρχεται στο ήμισυ των αρχικών λόγω του περιορισμού του πλήθους και του μεγέθους των τεχνικών έργων. Η τυπική διατομή καθορίστηκε σε πλάτος 8 μ., με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75 μ.

Έχουν εγκριθεί:

  • Το 1ο στάδιο μελετών (προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, προκαταρκτική μελέτη κόμβων, αναγνωριστική γεωλογική μελέτη, Π.Π.Ε.).
  • Το 2ο στάδιο μελετών (Προμελέτη Οδικών έργων, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
  • Η προμελέτη των τεχνικών έργων, οι αξιολογήσεις γεωτεχνικών ερευνών και οι γεωτεχνικές μελέτες.
  • Εκκρεμεί για έγκριση το ακόλουθο τεχνικό αντικείμενο (που έχει ήδη υποβληθεί): Η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας και Υδραυλικών (που εκτιμάται ότι θα εγκριθούν εντός του Απριλίου 2017) καθώς και το κτηματολόγιο.

Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής για το υπόψη τμήμα είναι ~120 εκ. € με ΓΕ, ΟΕ, ΦΠΑ, απαλλοτριώσεις (~10%) και αρχαιολογία-μετατοπίσεις ΟΚΩ κ.λπ. (~5%).

  1. Επιπλέον η Υπηρεσία μας συντάσσει στην παρούσα φάση Τεχνικό Δελτίο Έργου, με σκοπό την ένταξη στο ΠΔΕ και των υπολειπομένων μελετών για τα προαναφερθέντα τμήματα του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό αντικείμενο των τρεχουσών συμβάσεων.

α) Για τα υποτμήματα: Λούβρο-Τριποταμιά-Κόμβος Ηραίας και Παράκαμψης Σταυροδρομίου

Απαιτείται η σύνταξη των οριστικών μελετών των τεχνικών έργων, της μελέτης σήμανσης-ασφάλισης και των μελετών Η/Μ μέσω νέας ανάθεσης, προεκτιμώμενης  δαπάνης (προ εκπτώσεων) 1.350.000 με ΦΠΑ.

β) Για το τμήμα: Παράκαμψη Λαγκαδίων

Απαιτείται η σύνταξη των οριστικών μελετών των τεχνικών έργων και της μελέτης σήμανσης-ασφάλισης μέσω νέας ανάθεσης, προεκτιμώμενης δαπάνης (προ εκπτώσεων) 1.240.000 με ΦΠΑ.

Με τη σύνταξη των πιο πάνω μελετών θα υπάρξει πλήρης ωριμότητα για την υλοποίηση των έργων.»

Όσον αφορά το οδικό τμήμα «Λιναριά – Λούβρο» το Υπουργείο Υποδομών δηλώνει αναρμόδιο καθώς το εν λόγω τμήμα κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / ΔΕΚΕ Πατρών (νυν Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων Περιφ. Δυτ. Ελλάδας).

Συνεπώς αναμένεται με ενδιαφέρον η συνέχεια της ενημέρωσης της Βουλής και των πολιτών με την απάντηση της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΒΟΥΛΗ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.