ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ HΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ

Η 8 του Μάρτη ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πέρα από τον έντονο συμβολισμό της έχει συνυφασθεί -από την καθιέρωσή της μέχρι σήμερα ανελλιπώς- ως το εφαλτήριο για  αγώνες για ίσα  δικαιώματα  μεταξύ των δύο φύλων όσο και για την εδραίωση της θέσης της γυναίκας στον ισότιμο ρόλο που της αναλογεί σε μια δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία.

Η διεύρυνση των δικαιωμάτων των γυναικών δεν είναι καθαρά «γυναικείο» θέμα αλλά μας αφορά όλους, γυναίκες και άνδρες: Πολιτεία, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σχολεία, Πανεπιστήμια, καθημερινή πρακτική. Η οριστική εμπέδωση στην συνείδηση όλων ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή χαρακτηρίζει την ποιότητα της δημοκρατίας μας, το πολιτισμικό μας επίπεδο αλλά και το δυναμισμό της κοινωνίας μας.

Η αριστερά έχοντας πάντα σα στόχο να ενδυναμώσει και να διευρύνει ουσιαστικά τα δικαιώματα των γυναικών έχει προχωρήσει σε μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες. Σ’ αυτό το πνεύμα κινούνται και τα δύο νέα νομοσχέδια-τομές για την Ισότητα των Φύλων: το πρώτο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας» και το δεύτερο του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας».

Η συμμετοχή μας στη  δημόσια διαβούλευση, η κατάθεση προτάσεων θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο να γίνουν περισσότερα βήματα και να γεφυρωθούν τα χάσματα του παρελθόντος.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΡΘΡΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.